parkaršti

parkaršti
1 parkar̃šti, -ia, par̃karšė intr. šnek. greitai pareiti, parvažiuoti, pardrožti: Kai sesuo sužinos, kad tu sergi, pėsčia parkarš iš Kėdainių Srv. \ karšti; apkaršti; atkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; parkaršti; perkaršti; prakaršti; prikaršti; sukaršti; užkaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaršti — 1 atkar̃šti, ia, àtkaršė ( o) 1. tr. Š šnek. išperti, apkulti, apmušti: Àtkaršiau jį, tai, regi, kap klauso Tvr. Atkaršiau atkaršiau, tai dar tyli, neverkia Prl. Kad mušė, tai mušė – atkaršė ir šonus Pns. Tėvas jį dar mažiuką atkar̃šdavo Dsm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaršti — 1 iškar̃šti, ia, ìškaršė tr. 1. iškedenti, iššukuoti vilnas karštuvais, paruošti vilnas verpti: Tokios suveltos vilnos, kaipgi ir iškar̃šti Kp. Jau kūma ìškaršei vilnas, tai dabar man padėk Gg. | refl. tr.: Išsikar̃šę vilnas, tuoj eisime namo Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karšti — 1 kar̃šti, ia ( a), ė ( o), karšti 1. tr. Lex107, N, K, Š, Ll, Dkš, Grk karštuvais kedenti, šukuoti vilnas prieš verpiant: Karšiu vilnas SD35,65,408, R219, MŽ292. Marti vilnas kar̃šia su karštuvais J. Moterys karša vilnas Dkk. Jie išėjo vilnų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukaršti — 1 nukar̃šti, ia, nùkaršė ( o) 1. tr. sukaršti, nubaigti karšti: Nùkaršė visas vilnas J. 2. tr. nubraukti, nušukuoti linus (jų galveles): Visus linus bematant nukaršė Slč. Ir nukaršiau žalią liną JD251. Jau linai nukarštì, reiks mirkyti Šlv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakaršti — 1 pakar̃šti, ia, pàkaršė 1. tr. kiek pakedenti karštuvais vilnas: Tu už mane pakar̃šk, aš eisiu daugiau vilnų atsinešti Jrb. 2. tr. šnek. papliekti, pamušti: Pakaršiau jai nugarą, tai dabar kaip šilkinė Ds. Paskui pačiai truputį pakaršė nugarą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkaršti — 1 perkaršti tr. 1. dar kartą iškaršti: Vežk vilnas perkaršti, o tai beveik tokios, kaip ir buvo Gg. 2. šnek. permušti, perdaužti: Sakiau, kad tose nibrėse kam nors galvą parkarš Krš. karšti; apkaršti; atkaršti; įkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakaršti — 1 prakar̃šti, ia, pràkaršė tr. 1. kiek iškaršti: Prakar̃šk vilnų kojinėm Rm. | refl. tr. Ds. 2. šnek. praskelti, pramušti: Anam vaikai su akminu galvą pràkaršė Krš. karšti; apkaršti; atkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikaršti — 1 prikar̃šti, ia, prìkaršė ( o) 1. tr. prikedenti, prišukuoti karštuvais: Mūsų daug prikaršė vilnų Ktk. | refl. tr.: Prisikaršė vilnų visai žiemai verpti Krkl. 2. tr. šnek. prilupti, primušti: Prikar̃šo piemenį, kad tas inleido galvijus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukaršti — 1 sukar̃šti, ia, sùkaršė 1. tr. Sg sukedenti karštuvais: Aš sùkaršiau vilnas J. Vakar pūdą vilnų sukaršiau Dgl. Ar jau sukaršėt savo vilnas? Lk. Teip gražiai vilnos sukarštos, net gera verpti Trgn. | refl. tr.: Vilnų susikaršiau keturiolika… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”